Tillverkning av Västerbottensost 1940

Vid beredning av Västerbottensost användes upp till 0,5 % renkultur. Mjölken löplägges vid 30°. Ostmassan brytes till korn av ett risgryns storlek. Efter brytningen värmes massan under 15 minuter till cirka 34°. Därpå röres den i 15 minuter och värmes till ca 38° under 15 minuter.

Efter ännu en mellanrörning i 15 minuter skållas massan slutligen till 42–44°. Efterrörningen sker i 2 à 3 timmar. Sedan vasslen avtappats, bearbetas massan i ostkaret och fylles i formar.

Osten saltas i lake, som hålles vid 12°, och lagras de två första veckorna vid denna temperatur. Lagringstemperaturen höjes därefter till 15–18° en månad, varefter den åter lagras vid cirka 12°. Osten är mogen vid 8–10 månaders ålder, då den äger en amper och något besk smak.

Västerbottensostens diameter är cirka 38 cm, dess höjd cirka 15 cm och vikten 17–20kg.